Forum www.swiatserialitelenowel.fora.pl Strona Główna
 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy    Galerie   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 

Streszczenia-BEZ KOMENTOWANIA

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.swiatserialitelenowel.fora.pl Strona Główna -> RBD: La Familia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
EwLLL.
<333.Dołączył: 09 Lip 2008
Posty: 3365
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Od aLL xd

PostWysłany: Śro 18:53, 13 Sie 2008    Temat postu: Streszczenia-BEZ KOMENTOWANIA

Streszczenia pochodzą z stąd!!!!!!![link widoczny dla zalogowanych]

Odcinek 1
De verdad son besos de mentira? - Prawdziwe są pocałunki kłamstw?


RBD są koncerty z zamknięciem ich pocałunki pomiędzy utworzone pary z zespołu. Behind the scenes, this demand creates a stressful environment between the six members of the band, all of which are reported on TV without their consent. Za kulisami, to popyt tworzy stresujące środowisko między sześcioma członkami zespołu, z których wszystkie są zgłaszane wtelewizji bez ich zgody. Each one of them will have to figure out, on their own, if the kisses mean something more to them, because they're only getting them into troubles. Każdy z nich będzie musiał dowiedzieć się, na ich własny, jeśli pocałunki oznaczać coś więcej do nich, ponieważ są one tylko się je do kłopotów.


Odcinek 2
We are family - Jesteśmy rodziną


Członkowie zespołu wreszcie dostać dzień wolnego od pracy. They each have plans to go somewhere downtown. Każdy z nich ma plany, aby przejść gdzieś w centrum. Annie goes to a party with her boyfriend. Annie udaje się do strony z jej chłopak. Poncho goes to his anniversary party with his girlfriend. Poncho idzie do rocznicę jego strony ze swoją dziewczyną. May goes to a spiritual place. Maj idzie do duchowego. Dul goes to an art gallery. Dul idzie do galerii sztuki. Ucker goes to a club. Ucker idzie do klubu. Afterwards, Dul ends up at Ucker's apartment and they tell each other about how horrible their dates were, and end up going out to eat. Następnie, Dul kończy się na Ucker w mieszkaniu i powiedzieć sobie nawzajem o tym, jak ich terminy były fatalne, a do końca się do jedzenia.


Odcinek 3
El que quiera azul celeste... que se acueste! - Ktoś potrzebuje niebiańskiego dziecka... który pójdzie do łóżka!


RBD idzie do dopuszczenia partii dla ich najnowszy album Celestial. Dul noticed a hot guy and gets interested in him, especially his booty . Dul zauważyliśmy gorący facet i dostaje w nim zainteresowanych, a zwłaszcza jego booty.

Odcinek 4
Era mi primera vez - To był mój pierwszy raz


Zespół jest na sali gimnastycznej. Annie and Dul still try to deal with the fact that May is a virgin. Annie Dul i nadal próbują radzić sobie z faktem, że maj jest dziewicą. Chris overheard the girls talking about it and gets excited. Chris overheard dziewczynki mówienie o tym i dostaje podekscytowany. The girls try to find a guy for May in the gym but end up finding none matching their expectations. W dziewcząt w celu znalezienia dla faceta maja w sali gimnastycznej, ale kończy się znalezieniem nie odpowiadała ich oczekiwaniom.


Odcinek 5
Feliz Cumpleanos, Annie! - Wszystkiego najlepszego Annie!


It's Annie's 24 th birthday. She is depressed because she has no boyfriend. Ona jest zaniżone, ponieważ ona nie ma chłopaka. The rest of the band decide to throw a surprise party for her. Reszta zespołu decydują się na rzut niespodziankę dla swojej partii. Annie then gets even more depressed when both Tony and Axel show up. Annie następnie dostaje jeszcze bardziej obniżone, kiedy, jak Tony i Axel pokazać. At the end, Annie and Axel become a couple, and Poncho is mad because the party went whack. Na koniec, Annie i Axel stać się para, Poncho jest szalona, ponieważ strona poszedł whack.


Odcinek 6
Ni tan bueno, ni tan malo – Ani tak dobry, ani tak zły


Chris idzie do Rady ds. problem. There he meets a girl called Daniela. Tam spotyka dziewczyny nazwie Daniela. Daniela helps him resolve his problem with his penis not functioning like it's supposed to, whereafter he enters the office to find Fabiola, Poncho's girlfriend, cheating on him. Daniela pomaga mu rozwiązać jego problem z jego penis nie działa jak Ma to na celu, whereafter on wchodzi do biura, aby znaleźć Fabiola, Poncho dziewczyna, oszukiwanie na niego.


Odcinek 7
La Responsabilidad... De Ser Un Irresponsable – Odpowiedzialność… Jest nieodpowiedzialna


Axel przerwy z Annie. Ucker tells Dul that he was in love with her, but then acts as if he never told her anything. Ucker Dul mówi, że był z nią w miłości, ale potem działa tak, jak gdyby nigdy nie powiedział jej nic.


Capitulo 8 – Odcinek 8
Bajo el mismo techo - Pod tym samym dachem


Ponieważ faceci "mieszkania jest coraz stałych, muszą poruszać się z dziewcząt. The girls soon regret ever opening their doors to them. Dziewczynki szybko żal, nigdy ich otwierania drzwi do nich. Soon, the girls' apartment looks as if a tornado has just struck and it drives the three crazy. Wkrótce, dziewcząt mieszkanie wygląda jak tornado, jeśli ma tylko i uderzył go trzy dyski crazy. Meanwhile, Dul treats Ucker even more deceptional as she has before and at the end Ucker learns the reason why. Tymczasem, Dul traktuje Ucker nawet więcej deceptional jak ona przed i po zakończeniu Ucker dowiaduje się, dlaczego. Chris tells Ucker and Annie that he saw Fabiola cheating on Poncho. Chris i Annie Ucker mówi, że widział Fabiola oszukiwanie na Poncho. Annie then tells Dul and May. Annie następnie mówi Dul i maja. All four pressure Chris to tell Poncho the truth about Fabiola. Wszystkie cztery ciśnienie Chris powiedzieć Poncho prawda o Fabiola. In the end, Chris is forced by all his friends to tell Poncho the truth. W końcu, Chris jest wymuszone przez wszystkich jego znajomych i powiedz Poncho prawda.


Odcinek 9
Reparaciones – Naprawy


W następstwie mówi Chris Poncho prawda o jego dziewczyna odchodzi Poncho angry z jego przyjaciółmi i mylona z Fabiola. Ucker and Dul both get their wisdom teeth pulled out and spend the entire day together. Ucker Dul i jak się ich zęby mądrości wycofał się i spędzić cały dzień razem. Ucker and Dul kiss, only to get interrupted when Chris comes in and talks about Ucker's new love interest, causing Dul to get angry and leave the room. Ucker Dul i pocałować, tylko aby przerwane, gdy przychodzi Chris i Ucker rozmów na temat nowej miłości, zainteresowania, powodując Dul, aby wściekły i opuścić pomieszczenie. Annie gets angry when she learns that Poncho, despite Fabiola cheating on him, decides to stay with her. Annie dostaje wściekły, kiedy dowiaduje się, że Poncho, pomimo Fabiola oszukiwanie na niego, decyduje się na pobyt z nią.


odcinek 10
Besame sin miedo – Całuj mnie bez strachu


Banda jest złowionych w haunted house podczas nagrywania ich nowego teledysku do "Bésame Sin miedo". In the house there is a female ghost that lingers around waiting for love, who looks like Chris. W domu znajduje się kobiet ghost, że ślad wokół czeka na miłość, którzy wygląda Chris. At night, when they are shooting the video, the lights turn off and May explains that the ghost has been wanting to see her love again, which freaks her friends out. Na noc, kiedy to strzelanie wideo, wyłączyć światła i maju wyjaśnia, że ghost był którzy chcą zobaczyć ją ponownie miłości, która freaks jej przyjaciele. Annie ends up with Poncho in the night and Dul with Ucker. Annie kończy się Poncho w nocy i Dul z Ucker. Annie and Poncho are horrified and Poncho admits to Annie that he thinks she's the most beautiful woman he's laid eyes upon and that he'd love her to be more than a friend or a sister, but Annie didn't hear it because she had covered her ears. Annie i Poncho są horrified i Poncho przyznaje się Annie, że uważa ona to najpiękniejsze kobiety on ustanowić na oczy i że chcielibyśmy, aby być jej więcej niż przyjaciela lub siostra, Annie, ale nie usłyszeli, ponieważ miała pokryte jej uszy. Ucker planned a kiss on Dul, but runs off afterwards. Ucker planuje się pocałunkiem na Dul, ale potem uruchamia się.

Capitulo 11 – Odcinek 11
Los amigos de mis amigos, son mis amigos – Przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi


Dul spełnia jeden z jego przyjaciół Ucker którzy się nią interesuje. She grabs a liking towards him, but nothing happens because Ucker tells his friend that Dul has herpes , but then Dul demands Ucker to tell his friend the truth and so he does. She grabs jeden sympatię do niego, ale nic się nie dzieje, ponieważ Ucker mówi, że jego przyjaciel Dul, opryszczka, ale potem Dul domaga się, aby opowiedzieć jego Ucker znajomego prawda i tak robi. Poncho and Fabiola give each other their farewells and break up. Poncho i Fabiola dać sobie wzajemnie Pożegnania i rozbić. Axel and Tony break up with Annie after they realize she was playing with both of them. Axel Tony i rozbić w oni sobie po Annie była gra z obu z nich. Dul and Ucker's friend go out on a date and at the end of the day, he says something that angers her, causing her to punch him. Dul i Ucker przyjaciela wychodzić w terminie i na koniec dnia, coś mówi, że jej angers, powodując jej punch him. Dul then reveals to Ucker that the friend reminded him of Ucker, which is why she took such a liking towards him; but she figured, why have the copy (Ucker's friend), when she could have the original (Ucker)? Dul następnie ujawnia się Ucker przypomniał, że przyjaciel go Ucker, który jest dlaczego brała takie upodobanie do niego, ale wyobrażał, dlaczego mają kopię (Ucker przyjaciela), kiedy może mieć oryginalne (Ucker)? Dul and Ucker end up kissing for at least 20 minutes, but both say to the other that it's just kissing and nothing more. Dul i Ucker koniec kissing dla co najmniej 20 minut, ale jak mówią do innych, że to jest po prostu kissing i nic więcej.


Odcinek 12 "Paparazzi"- "Paparazzi"

W paparazzi zorientowała się, gdzie mieszka i zespół decyduje się martwić. Every member of RBD blames each other's partners as to why the paparazzi has figured out where they live. Każdy członek RBD blames siebie nawzajem jako partnerów dlaczego paparazzi, zorientowali się, gdzie oni mieszkają. Poncho blames Annie's exes, Annie blames Poncho's ex, Ucker blames Dul's past lovers, Dul and Chris blame May's new mysterious guy, but at the end everyone blames Chris' crazy ex-lover. Poncho blames Annie's exes, Annie blames Poncho ex, Ucker blames Dul miłośników historii, Dul i Chris winy maja nowego tajemniczy facet, ale na koniec wszyscy blames Chris' crazy ex-kochanka. While the gang is trying to escape from the paparazzi, Ucker and Dul try to flee to the Cuernavaca together. Choć gangów jest trudny do ucieczki z paparazzi, Ucker Dul i próby ucieczki do Cuernavaca razem. Dul and Ucker almost have sex in the closet, Annie and Poncho almost kissed twice but the group kept on getting in the way. Dul i Ucker prawie uprawiasz seks w szafie, Annie i pocałował Poncho prawie dwa razy, ale w grupie przechowywane na uzyskanie na drodze. Later on the radio it said that Dul and Ucker are together (which is true) and said that she is expecting a baby, which is untrue. Później w radiu powiedział, że on Dul i Ucker są ze sobą (co jest prawdą) i powiedział, że jest ona spodziewa się dziecka, co jest nieprawdziwe. The group finds a way to get out their apartments by dressing up in costumes. Grupa znajdzie sposób, aby ich mieszkania przez Sos się w kostiumy.

Odcinek-13 Confesiones-Wyznania

Wersja 1: finał sezonu. They all go to a wedding; 'German' tells May that he is gay. Oni wszyscy udają się do ślubu; "Niemiecki" mówi, że jest maj homoseksualnych. Annie tells Poncho she is in love with him, and he tells her he is in love with her too. Annie mówi Poncho ona jest w miłości z Nim, a On mówi jej, z miłości jest w niej zbyt. Ucker and Dul kiss and end up making love to each other. Ucker i Dul i kończy się pocałunkiem miłości czyniąc sobie nawzajem. Annie and Poncho kiss showing the love they have for each other but Fabiola (Poncho's older ex-girlfriend) tells him that she's pregnant with his child and he faints. Annie i Poncho pokazano pocałunkiem miłości mają dla siebie nawzajem, ale Fabiola (Poncho's starszymi ex-dziewczyna) mówi mu, że jest w ciąży z jego dzieckiem i jego faints.
Final 2 : When German tells May he is gay, she starts saying she doesn't believe in all that stuff anymore, but then some other guy came to the same room and they both believed in the same stuff and fall in love at first sight.
Wersja 2: Podczas Niemiecki mówi Niech is gay, że zaczyna ona mówiąc nie wierzę, że we wszystkich rzeczy już, ale wtedy inne facet wszedł do pokoju i oboje wierzyli w te same rzeczy i spadek w miłość od pierwszego wejrzenia . Annie and Poncho kiss as Fabiola arrives. Annie i Poncho kiss jako Fabiola przybywa. She soon leaves and doesn't end Annie and Poncho's moment. Ona tylko odchodzi, a nie koniec Annie i Poncho's chwili. While leaving, Fabiola touches her stomach, insinuating she's pregnant. Podczas opuszczania, Fabiola dotyka jej brzucha, insinuating ona w ciąży.


Streszczenia są takie jakie są, ja ich nie pisałam więc nie miejcie do mnie pretensji Wink


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez EwLLL. dnia Śro 19:33, 13 Sie 2008, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.swiatserialitelenowel.fora.pl Strona Główna -> RBD: La Familia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Theme xand created by spleen & Emule.
Regulamin